Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Nếp 10% tấm . ( VIETNAMESE GLUTINOUS RICE 10% BROKEN . Đóng bao PP 50 Kg .)&VN

TAN

465

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nếp 10% tấm ( Vietnamese Glutinous rice 10 % broken , đóng bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

461

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP+PE 50KG, 50.13KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNG &VN

TAN

603

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

KDM Rice 5% Broken - (11,040 bao, 100LBS/bao ) &VN

KG

0.575

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 5% tấm đóng đồng nhất trong bao Laminate BOPP loại 50Kg tịnh.&VN

TAN

460

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam hạt dài 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP 25Kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

574.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm gồm 76000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.16kg/bao và 2% bao rỗng ~ 1520 cái giao kèm theo. Đóng đồng nhất. Nhãn hiệu bao bì: MALAYSIA&VN

TAN

370

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

416.27

UNKNOWN

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM HẠT DÀI 5% TẤM ( ĐÓNG BAO OPP 100LBS)&VN

TAN

1000

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm, bao gồm 20,000 bao; hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kg/bao, cả bì 50.12 kg/bao; 1% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

336

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.&VN

KG

0.353

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng 100% tấm bổ sung vitamin ( Bao 1kg x 20 )&VN

TAN

499.95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm thơm Việt Nam (50kg/bao). Nhãn hiệu: Malaysia Thai hom mali white super&VN

TAN

362

CANG MY THOI (AG)

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM 100% TẤM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP ĐƠN 50KG TỊNH/BAO, GIAO HÀNG BẰNG CONTAINER&VN

TAN

340

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC