Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo 5% tấm. Đóng bao PP 25kg/bao.&VN

TAN

350,00

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Gạo trắng 100% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP Jumbo, trọng lượng tịnh 1.000 kg/bao.&VN

KG

0,38

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp Việt Nam 10% tấm(50kg/bao)&VN

TAN

602,00

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo thơm 5% tấm ( 900 bao, 40LBS/ bao, 40LBS= 18.14kg)&VN

KG

0,56

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Japonica 5% tấm, hàng đóng trong 2496 bao 9.07 kgs (20LB) và 3300 bao 18.14 kgs (40LB). Tổng cộng 5796 bao.&VN

TAN

533,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO TRắNG 15% TấM ĐóNG BAO PP 25KG/BAO.&VN

TAN

330,00

CANG MY THOI (AG)

FOB

GạO VIệT NAM 5% TấM, ĐóNG BAO PP/OPP TịNH 20 KG

TAN

460,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm ( 968 bao, 50LBS/ bao)&VN

TAN

560,00

CANG CAT LAI (HO CHI MINH)

FOB

Gạo thơm thượng hạng số 4_05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

443,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo hạt ngắn (Sushi Hikari) 5% tấm sản xuất tại Việt Nam. Số hợp đồng 72-016/AND-EX/JFC ngày 14/07/2016. Giấy đăng ký xuất khẩu số 4019 ngày 20/07/2016 do Hiệp hội lương thực Việt Nam cấp. &VN

TAN

711,00

TAN CANG HAI PHONG

FOB

GạO 50% TấM ĐóNG TRONG BAO 50KGS&VN

TAN

280,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài 5% tấm ( 6000 bao x 50 kg/bao) đóng trong bao đồng nhất &VN

TAN

370,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO THƠM KDM 5% TấM (ĐƯợC ĐóNG TRONG 4,600 BAO PP 50KG TịNH/BAO)&VN

TAN

656,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO THƠM VIệT NAM ST21 (5% TấM). ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO PP, TịNH 50KG/BAO.&VN

TAN

520,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Japonica 3% tấm&VN

TAN

528,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO NHậT 5% TấM ĐóNG TRONG BAO 1Kg x 20PA bags/ master bag&VN

TAN

630,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO JASMINE 5% TấM ( GạO ĐóNG Xá 24 TấN/CONTAINER, TC 6 CONTAINER )&VN

TAN

485,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm ( 1150 bao, 20kg/ bao)&VN

TAN

585,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo hấp 5 % tấm ( Vietnam Origin Milled Long Grain Parboiled Rice , 5% broken , đóng bao PP 25 KGS )&VN

TAN

392,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GAO TRANG TRON LAN (60% JAPONICA, 40% MEDIUM) DONG BAO PE 200G, DONG VAO BAO PP 20KGS&VN

TAN

645,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO JASMINE VIệT NAM 5% TấM. ĐóNG TRONG BAO PP LồNG PE TịNH 10KG/BAO&VN

TAN

513,43

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

GạO THƠM HAT DAI 5% TấM ĐóNG BAO PA/PE 5 KG/BAO (5 BAO ĐóNG LạI BAO PP 25 KG). 4.000 BAO PP.&VN

TAN

560,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo jasmine 5 % tấm, 10Lbs x 6 ' Bettino " brand&VN

TAN

560,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC