Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 25 kgs &VN

TAN

523

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp 3% tấm qua máy tách màu .Đóng bao PP 50kg.&VN

TAN

580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo KDM 5% tấm , NW: 50 kg/bao, GW: 50.12 kg/bao &VN

TAN

620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP 50Kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

398

CANG CONT SPITC

FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

398

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh (Trọng lượng bao bì 140gram).&VN

TAN

560

PHAO DT09

FOB

Gao tam KDM, gom 11110 bao, trong luong tinh 22.5 kg/bao, trong luong ca bi 22.59 kg/bao, xuat xu Viet Nam&VN

KG

0,3845

CANG CONT SPITC

FOB

GẠO TẤM THƠM VIỆT NAM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, NHÃN BAO MALAYSIA, MAY CHỈ VÀNG 2 ĐƯỜNG)&VN

TAN

390

CANG MY THOI (AG)

FOB

Nguồn: VITIC