Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Nếp 10% tấm&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NẾP VIỆT NAM 10% TẤM ( NẾP ĐÓNG BAO 25KG)&VN

TAN

445

CANG MY THOI (AG)

FOB

HĐ 17/KGM-PDI/2017: Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 25Kg tịnh (Trọng lượng bao bì 80grams), Marking: GLOBUS, Kèm theo 2% bao rỗng, &VN

TAN

323

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng 5% tấm đóng thành 14,000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao, (Hàng được đóng trong 25 container 40 feet),&VN

TAN

398

CT KV M,NAM SOTRANS

FOB

Gạo Việt Nam Japonica 5% tấm, hàng đổ xá trong container, không bao bì, mỗi container 24,5 tấn,&VN

TAN

432,36

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

GẠO TRẮNG HẠT DÀI VIỆT NAM 5% TẤM ( GẠO ĐÓNG BAO 25KG)&VN

TAN

338

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm, gồm 12500 bao tịnh 50kg, cả bì 50,20kg, va 3% bao rỗng giao kèm theo (đóng đồng nhất)&VN

TAN

467

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Tấm Việt Nam ( hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)&VN

TAN

316

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 100 % tấm (VIETNAM SHORT GRAIN WHITE RICE 100 % BROKEN , bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

318

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 100% tấm; 20000 bao; đóng đồng nhất trong bao BOPP 50kg; cả bì 50,175kg; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

359

PHAO SR6

FOB

Nguồn: VITIC