Bình gas PetroVietNam 12 kg

250.000

Bình gas Shell gas van chụp 12kg

260.000

Bình gas Shell gas van vặn 12 kg

250.000

Bình gas đỏ Pháp

260.000

Bình gas Anpha Petrol 12 kg

250.0000

Nguồn: Thị trường giá cả