Giá giấy đã qua sử dụng nhập khẩu vào Trung Quốc
Giá tịnh, US$/tấn, CIF tới các cảng chính ở Trung Quốc

Các con số trong ngoặc đơn bên cạnh tên giấy đã qua sử dụng chỉ mã số tên giấy đã qua sử dụng đối với giấy từ Mỹ theo Grade Definition trong Guidelines for Paper Stock: PS - 2016 - Export Transactions của Srap Specifications Circular 2016 do ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries, Inc.) phát hành.
Đối với giấy từ Châu Âu thì theo EN 643 - phiên bản sửa đổi 2014.
Giá giấy đã qua sử dụng thu gom trong nước ở Trung Quốc
Giá tịnh, trừ thu gom nội địa như ghi chú, RMB/tấn, giao tại kho người mua ở phía Đông Trung quốc5, gồm cả VAT 17%

 

1 Tính theo giá trung bình của khung giá
2 Giấy hỗn hợp và các tông sóng gồm ít nhất 60% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. OCC chủ yếu là hòm hộp các tông sóng đã dùng làm từ giấy tái chế sản xuất ở Trung Quốc. Loại này chủ yếu thu gom từ hộ gia đình ở vùng dân cư.
3 OCC (đã dùng) có ít nhất 90% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. Loại này chủ yếu được thu gom từ siêu thị
4 OCC (Rẻo và nhập khẩu) gồm tối thiểu 90% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. Lượng OCC gồm hộp chưa dùng và rẻo trong các nhà máy gia công, cũng như một số hộp nhập khẩu làm từ kraftliner và được thu gom trong các khu công nghiệp
5 Vùng Đông Trung Quốc gồm các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây và Sơn Đông và Thượng Hải
Theo tài liệu của Công ty CP Giấy An Bình
Nguồn: vppa.vn