Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

363,20

370,00

362,70

368,10

363,40

Sep'17

353,80

357,50

353,40

356,70

352,00

Nov'17

343,80

347,00

343,80

346,40

342,00

Jan'18

-

-

-

350,10

350,10

Mar'18

-

-

-

343,00

354,20

May'18

-

-

-

348,10

353,10

Jul'18

-

-

-

344,50

349,50

Nguồn: Tradingcharts.com