Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

387,80

393,50

386,40

392,00

387,40

Jul'17

395,10

399,60

393,60

399,10

394,40

Sep'17

396,90

399,00

394,20

398,40

394,60

Nov'17

391,90

392,00

391,90

392,00

389,00

Jan'18

-

390,00

387,00

390,00

390,00

Mar'18

-

-

-

391,00

397,90

May'18

-

-

-

-

402,50

Nguồn: Tradingcharts.com