Hôm qua, ngày 25/12/2019 chỉ có sàn TOCOM giao dịch mặt hàng cao su, còn tại tất cả các sàn giao dịch quốc tế nghỉ lễ giáng sinh. 

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)