Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loai WW240; So luong 15,8760 tan; Don gia 9.589,9471 USD/tan

TAN

9587,53

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

9,66

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sấy khô loại WW240 ( sản xuất tại công ty)&VN

KG

10,55

CUA KHAU SOC GIANG (CAO BANG)

DAF

Nhân Hạt Điều Loại WW320( Hạt Điều Thô Đã Bóc Vỏ Chưa Rang)

KG

8,80

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : LP (1 CTN = 22.68 KGS) LƯợNG N.W : 15876KGS&VN

TAN

6788,41

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại LP&VN

KG

7,12

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến (1 BAG = 11.34 kgs, 2 BAG in 1 Carton) loại : LP&VN

KG

6,77

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W450 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

LBS

4,30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã qua chế biến loại WW320.

KG

9,85

CANG VICT

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

KG

9,70

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loai WW450&VN

KG

9,83

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW240&VN

KG

10,67

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế WW240. Hàng mới 100%&VN

KG

9,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN VIET NAM LOAI W450&VN

KG

9,60

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN TIệT TRùNG LOạI PST-OW320

KG

12,13

CANG DONG NAI

FOB

Nhân hạt điều loại WW360 (đóng đồng nhất 22.68 kg/ carton)&VN

KG

9,72

ICD TRANSIMEX SG

FOB

NHÂN HạT ĐIềU SƠ CHế LOạI WW320

KG

10,22

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân điều sơ chế loại W320&VN

KG

8,38

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân WW320 + LP (hạt điều đã bóc vỏ và sấy khô)&VN

KG

8,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WW320; So luong 15,8760 tan; Don gia 9.104,9383 USD/tan

TAN

9102,64

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton).&VN

LBS

4,40

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC