Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

10,9127

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

5,02

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU ĐÃ BÓC VỎ&VN

KG

10,8466

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat dieu nhan W320&VN

TAN

11023,62

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam Loại RLP&VN

KG

9,0388

CANG DONG NAI

FOB

Nhân điều chiên WS/LP&VN

BARREL

69,35

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều chiên muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC