Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân các loại W320

KG

8.8183

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại SK

KG

6.57

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

4.85

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W240&VN

TAN

11075

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU WW320&VN

KG

10.8244

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

8.1569

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13.5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều sấy Premium W240/W320 (450gr x 30 hủ). Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

6.55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (WW320) (Hàng mới 100%)&VN

KG

11.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

47.4716

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC