Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hat đieu nhan W240&VN

TAN

11795,276

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân tiệt trùng loại PST-W320

KG

10,4718

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều nhân WW320 (hạt điều đã bóc vỏ và sấy khô)

TAN

10223,519

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt Điều W320, Hàng đóng đồng nhất 22,68kg/thùng; 1400 thùng, Hàng Việt Nam sx mới 100%,&VN

KG

11,1995

TNHH XNK TAY NAM

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,85

CANG VICT

FOB

Nhân hạt điều W360&VN

LBS

5,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 6hux1,1kg

KG

13,8182

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

89,8195

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (WW320) (Hàng mới 100%)&VN

KG

10,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam Loại RLP&VN

KG

8,2672

CANG DONG NAI

FOB

HẠT ĐIỀU LP SẤY MUỐI 2/25LBS&VN

KG

8,8183

CANG VICT

FOB

Hạt điều nhân sấy PREMIUM (W240/W320 x 450gr,30 hủ), Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

6,67

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC