Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân (Hạt điều thô đã bóc vỏ,chưa rang) / VIETNAMESE CASHEW KERNELS WW320

KG

10,3838

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN CÁC LOẠI W320

KG

11,5741

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt đều nhân (W240)

KG

11,7945

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

HẠT ĐIÊU NHÂN WW320

TAN

10253,045

TNHH XNK TAY NAM

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU WW320&VN

KG

10,8024

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HẠT ĐIỀU ĐÃ BÓC VỎ&VN

KG

10,8466

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam Loại RSP DICED 3-5MM&VN

KG

7,1649

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,2162

CANG QT CAI MEP

FOB

HẠT ĐIỀU LP SẤY MUỐI 2/25LBS&VN

KG

10,0309

CANG VICT

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

36,1607

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC