Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320

KG

13,4479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,6922

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt Nam loại RLP&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

36,9295

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy PREMIUM (W240 và W320) (30 hủ x 450gr). Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

6,52

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều rang không muối 800gx8 (1100 carton)&VN

KG

13,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sấy khô loại LP&VN

KG

8,488

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU WW450 SẤY KHÔNG MUỐI 2/25LBS&VN

KG

11,9047

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC