Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320, INVOICE:17491A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T, 17492L,M,N,O,P,17493F,G,H,I,18579F

KG

13,4479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều WW320 - đóng gói: 01 x 50 LBS / carton. ( 22.68Kgs/carton)&VN

KG

10,097

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều sấy không muối 30 gói x 270g&VN

KG

12,9629

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

11,6111

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt Nam loại RLP( hàng đóng trong 840 thùng carton, 22,68 kgs/ thùng carton)&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều nhân sấy có muối Premium W240 va W320 (30 hủ x 450gr). Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

6,52

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hux908g

KG

13,4911

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

52,5223

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC