Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320

KG

13,4479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,8024

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

10,604

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

nhân điều đã qua sơ chế - W320

KG

10,3615

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều chiên muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

48,0845

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

BB&HẠT ĐIỀU NHÂN RANG LOẠI BB, ĐÓNG GÓI TỊNH 22.68 KG/CARTON&VN

KG

3,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang loại RLP&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

Nhân hạt điều rang không muối 800gx8 (745 carton)&VN

KG

13,3499

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điêu LP sấy muối 36x175g&VN

CAI

12

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC