Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

HAT DIEU NHAN TIET TRUNG LOAI PST-W320&VN

KG

9,7002

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

5,15

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều nhân loại WW320&VN

KG

10,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều WW210

KG

12,7205

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

79,8108

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên muối W240

KG

12,14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam Loại RLP&VN

KG

7,4956

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hạt điều chiên không muối 12hux227g

KG

14,0969

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối 454G (454G x 10JARS/ CARTON) - mới 100%&VN

BAO

50

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC