Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loai WW240

TAN

10520

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

9,5899

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320&VN

LBS

4,3

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN WW320

TAN

9260,815

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320

KG

8,7081

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối 6 hũ x 1.1kg

KG

14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang không muối loại SP&VN

KG

7,4514

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI OIL RSOW320&VN

KG

10,141

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

46,905

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hux908g

KG

13,4911

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC