Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

8,7081

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

8,1569

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều nhân: W320-ORANGE ( đóng gói 1 bao = 22,68 kgs )&VN

KG

9,2039

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều sơ chế

KG

9,0388

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân Rang Việt Nam loại RLP&VN

KG

8,3774

CANG DONG NAI

FOB

Nhân điều chiên WS/LP&VN

BARREL

18,8562

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân điều chiên; Loại SP; So luong 16,3296 tan; Don gia 6,723.9859 USD/tan

TAN

6723,821

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13,2142

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC