Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HẠT ĐIỀU NHÂN CÁC LOẠI PST-W320

KG

11,5741

CANG DONG NAI

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế (đã bóc vỏ, sấy khô) (đóng gói 22.68 kg/thùng) Loại: W320&VN

KG

10,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

5,15

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân hạt điều W320

KG

11,1332

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (WW320) (Hàng mới 100%)&VN

KG

10,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân Việt nam Loại RLP&VN

KG

9,0388

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,2159

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân (WW320) (Hàng mới 100%)&VN

KG

11,1

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân điều chiên WS/LP&VN

BARREL

98,0771

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC