Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320 - INV. 20730I,J,K,L,M,N,O,20731K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T

KG

8,7081

CANG DONG NAI

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW320 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)&VN

KG

9,5899

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều chiên muối 12 hũ x 454g

KG

13,3994

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

8,3774

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều vỡ (đã bóc vỏ). Hàng mới 100%&VN

KG

3,2

CANG VICT

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

78,4306

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân hạt điều rang không muối 800gx8 (770 carton)&VN

KG

13,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC