Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân đã bóc vỏ, chưa rang

KG

13,8445

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,85

CANG VICT

FOB

NHÂN HẠT ĐIỀU SƠ CHẾ LOẠI W320

TAN

11177,249

TNHH CANG PHUOC LONG

FOB

Hạt điều nhân tiệt trùng loại PST-W320

KG

10,4718

CANG DONG NAI

FOB

HẠT ĐIỀU LP SẤY MUỐI 2/25LBS&VN

KG

8,8183

CANG VICT

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI RLP&VN

KG

8,2672

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hạt điều nhân sấy PREMIUM (W240/W320 x 450gr,30 hủ), Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

6,67

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

41,0592

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIÊU WW320 CHIÊN KHÔNG MUỐI 25LBS&VN

KG

11,9489

CANG T,CANG -CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC