Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HẠT ĐIỀU NHÂN W240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang)

KG

10,0308

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320, Invoice 18579G,17865A,B,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y, 17866A,B,C,D,N,O,P,Q,R,T

KG

11,3536

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW180 + WW240 + WW320&VN

KG

10,7675

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,24

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều WW360&VN

LBS

4,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

10,582

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều rang không muối loại WW320 &VN

KG

11,5299

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,4911

CANG QT CAI MEP

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI RLP&VN

KG

10,141

CANG DONG NAI

FOB

Nhân điều chiên W320&VN

BARREL

53,1736

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều muối 500G( 1 thùng = 20 túi), hàng mới 100%&VN

TUI

6,94

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều nhân rang - Organic Cashew Kernels W320 Roasted, 2 bag x 11.34 kgs, hàng mới 100% &VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC