Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân (đã bóc vỏ) WW240&VN

KG

11,16

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân các loại W320

KG

11,7945

CANG DONG NAI

FOB

HẠT ĐIÊU NHÂN WW320

TAN

10253,045

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2 X 25 LBS&VN

KG

12,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

27,3152

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang không muối 800gx8 (900 carton)&VN

KG

13,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI RLP&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên không muối 6hux1.1kg

KG

14,5454

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC