Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

8,7081

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W320&VN

KG

9,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320&VN

KG

9,83

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW450 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)&VN

KG

9,2592

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

8,67

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 454G X 10JAR/ CARTON - mới 100%&VN

BAO

56,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều sấy có muối 60 gói x 50g&VN

KG

11

CANG VICT

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

56,9496

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân hạt điều rang không muối 800gx8 (900 carton)&VN

KG

13,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

11,3172

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều nhân Rang Việt Nam loại RLP&VN

KG

8,3774

CANG DONG NAI

FOB

Nguồn: VITIC