Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Hat dieu nhan W320&VN

TAN

11023,622

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế các loại

KG

10,9127

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều nhân các loại W240

KG

12,6764

CANG DONG NAI

FOB

Hat đieu nhan W320&VN

TAN

10913,838

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế các loại

KG

10,8025

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU W320 CHIÊN MUỐI 2/25LBS&VN

KG

11,4638

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,2159

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân Việt nam Loại RLP&VN

KG

9,0388

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối (6 hũ x 1.1kg)/th

KG

14,5455

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối 454G (454G x 10JARS/ CARTON) - mới 100%&VN

BAO

50

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC