Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

13,4479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,6922

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

16,7705

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat dieu nhan W320&VN

TAN

10361,653

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Điều rang không muối SP&VN

KG

7,5617

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều rang muối 800gx8 (875 carton)&VN

KG

13,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều đã bóc vỏ, rang muối (150 gr/túi x 20 túi/thùng)_SWIMMING ROASTED SALT CASHEW (LP LPS) (150 gr/bag x 20 bags/carton)&VN

BAO

24,4

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Hạt điều nhân rang Việt Nam loại RLP&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

39,0683

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC