Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

4.85

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều nhân các loại W320

KG

9.0388

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9.67

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10.8465

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều chiên muối 12hux454g

KG

13.5829

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang không muối 450gx12 (1300 carton)&VN

KG

12.4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13.5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU RANG LOAI OIL-RLP

KG

10.141

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên không muối&VN

KG

11.9336

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

61.1322

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC