Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HAT DIEU NHAN WW320&VN

KG

9,66

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

8,7081

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat dieu nhan WW320&VN

TAN

11568,086

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều W320

KG

10,4717

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

WW320&Nhân điều loại WW320&VN

KG

10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 6hux1.1kg

KG

14

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hux908g

KG

13,4911

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

8,3774

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều đã bóc vỏ, rang muối (150 gr/túi x 20 túi/thùng)_SWIMMING ROASTED SALT CASHEW (LP LPS) (150 gr/bag x 20 bags/carton)&VN

BAO

24,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điêu Testa loai 295 hat/lb&VN

KG

9,3248

CUA KHAU SOC GIANG (CAO BANG)

FCA

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

11,5262

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC