Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân loại WW320 ( Hạt điều thô đã bóc vỏ chưa rang)&VN

KG

10,8025

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế (đã bóc vỏ, sấy khô) (đóng gói 22.68 kg/thùng) Loại: W320&VN

KG

10,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

5,15

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân hạt điều W320

KG

11,1332

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN CÁC LOẠI W320

KG

11,5741

TNHH XNK TAY NAM

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320&VN

TAN

10583,788

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 ( Hạt Điều Thô Đã Bóc Vỏ Chua Rang )

KG

11,2434

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân điều chiên WS/LP&VN

BARREL

98,0771

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI RLP&VN

KG

9,0388

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,2159

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC