MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

(USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Nhân hạt điều loại WW320 ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang)

KG

9,10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

9,04

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại WW320VN&VN

KG

10,20

CUA KHAU SOC GIANG (CAO BANG)

DAF

Hạt điều nhân loại WW320&VN

KG

9,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : LP (1 CTN = 22.68 KGS) LƯợNG N.W : 15876 KGS&VN

TAN

6,656,17

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhan hat dieu W320&VN

POUND

4,10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) Loại : WW320

KG

9,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân Việt Nam loại OWS&VN

KG

8,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều sơ chế - loại WW240 -(tương đương 32.500 LBS)

KG

9,39

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã qua chế biến (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)

KG

9,13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều W320

KG

9,59

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WW320; So luong 15,8760 tan; Don gia 8.487,6543 USD/tan

TAN

8,485,52

ICD TRANSIMEX SG

FOB

NHÂN HạT ĐIềU VIệT NAM LOạI LP &VN

TAN

6,986,94

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) loại WW320

KG

9,70

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W360 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

LBS

4,36

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WS (đóng đồng nhất 48 lb/ carton)&VN

LBS

3,15

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt điều nhân (đã bóc vỏ) WW180, hàng đóng đồng nhất 20 kgs/carton.&VN

KG

11,45

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều loại WW450 ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang )

KG

9,00

CUA KHAU NA NUA (LANG SON)

FOB

Hạt điều nhân WW320 (hạt điều đã bóc vỏ và sấy khô)&VN

KG

8,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI W240&VN

TAN

9,303,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320 ( hạt điều thô đã bóc võ, chưa rang)

KG

8,93

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 ( Hạt Điều Thô Đã Bóc Vỏ Chua Rang )

KG

10,47

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC