Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Hạt điều nhân các loại W320 , INVOICE:16584B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,16909A,B,C,16992C,17450C

KG

10.2513

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều nhân (Hạt điều thô đã bóc vỏ,chưa rang) / VIETNAMESE WHITE WHOLE 320 CASHEWNUT KERNELS

KG

10.5822

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN W320 (Hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang)

KG

10.0308

TNHH XNK TAY NAM

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12.8499

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

48.8868

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam Loại RLP&VN

KG

8.1569

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13.5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên muối&VN

KG

12.2032

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC