Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HAT DIEU NHAN WW320&VN

KG

9,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,6922

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

11,3536

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều nhân W320 (Đã bóc vỏ, chưa rang)&VN

KG

9,8544

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

8,93

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều muối 500G( 1 thùng = 20 túi), hàng mới 100%&VN

TUI

6,94

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều nhân rang - Organic Cashew Kernels W320 Roasted, 2 bag x 11.34 kgs, hàng mới 100% &VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều lăn mè 24 gói x 80g / th

KG

12,5

CANG BA RIA VUNG TAU

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

10,141

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,4911

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

54,894

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều rang không muối (200 carton)&VN

KG

13,7

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC