Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320

KG

8,7081

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,6922

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW320 ( Hạt Điều Thô Đã Bóc Vỏ Chưa Rang)

KG

9,7222

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân hạt điều WW320

KG

11,1992

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP

KG

8,3774

CANG DONG NAI

FOB

Nhân điều chiên W350

BARREL

46,3898

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt Điều LP sấy muối 36x175g

KG

11,9861

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân sấy PREMIUM (W240 và W320) (30 hủ x 450gr). Hàng mới 100% SXVN

BAO

6,52

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang muối loại WW320

KG

10,8465

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hux908g

KG

13,4911

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC