Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HAT DIEU NHAN LOAI W240&VN

TAN

11179,126

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN CÁC LOẠI W320

KG

11,5741

CANG DONG NAI

FOB

Hat đieu nhan W240&VN

TAN

11464,567

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 ( Hạt Điều Thô Đã Bóc Vỏ Chua Rang )

KG

11,1993

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hat dieu nhan W320&VN

TAN

11328,896

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang loại RLP&VN

KG

9,0388

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang vỏ lụa, size 660-670 hạt/kg. Hàng mới 100%&VN

KG

9,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều rang - Organic Cashew Kernels W320 Roasted, 2bag x 11.34kgs, hàng mới 100% &VN

KG

13,94

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,2159

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân sấy có muối PREMIUM (W240/W320 x 450gr, 30 hủ). Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

6,62

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên muối W240 (túi 10kg)

KG

12,14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

36,8778

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC