Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân (Hạt điều thô đã bóc vỏ,chưa rang) / VIETNAMESE WHITE WHOLE 320 CASHEWNUT KERNELS

KG

10,494

TNHH XNK TAY NAM

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN CÁC LOẠI W320, INVOICE: 17488G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,17489A

KG

12,1252

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến W320 (đóng gói 1Ctn =22.0kg)&VN

KG

11,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang không muối loại WW320 &VN

KG

11,5299

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại SK

KG

6,47

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,52

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (LP)

KG

8,0467

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều loại WW320&VN

LBS

4,6

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

46,5543

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

12,0697

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC