Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hat dieu nhan W320&VN

TAN

10362,205

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW180 + WW240 + WW320&VN

KG

10,7675

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,6922

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W240

KG

11,9047

CANG DONG NAI

FOB

Nhân hạt điều W320

KG

10,4717

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối 6 hũ x 1.1kg

KG

14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều rang không muối 800gx8 (1230 carton)&VN

KG

13,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI W320&VN

KG

11,3536

HO CHI MINH

FOB

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

11,4766

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

242,3803

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC