Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HẠT ĐIỀU NHÂN LP ( ĐÃ SẤY KHÔ VÀ BÓC VÒ )&VN

LBS

36.5081

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9.56

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2 X 25 LBS&VN

KG

12.5999

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

13.4479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) Loại : WW320

KG

10.3174

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

34.3168

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

11.6843

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối 12 hũ x 250g

KG

15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hủx908g

KG

13.2158

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều sấy không muối 8 hũ x 454g

KG

15.9941

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC