Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân Hạt Điều Loại WW320 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)&VN

KG

9,4797

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều nhân Loại WW320 (Hạt Điều thô bóc vỏ chưa rang)&VN

KG

9,5899

TNHH XNK TAY NAM

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

8,7081

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

8,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều loại WW320

KG

9,5679

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân điều chiên WS/LP&VN

BARREL

22,367

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân hạt điều rang không muối 10 kg/bag, 1 bag/carton (200 carton)&VN

KG

13,7

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt điều chiên muối 6 hũ x 1.1kg

KG

13,1818

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân Rang Việt Nam loại RLP&VN

KG

8,3774

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều vị mala, hàng mới 100% (1 túi= 100g/ 40 túi =4 kí), Hàng mới 100%&VN

BAO

67,5811

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC