Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Tiền Giang

Phân Ure

Kg

7.900

+1.300

 

Phân DAP

Kg

10.800

+1.900

Cà Mau

Phân Ure (Cà Mau)

Bao

350.000

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Bao

550.000

 

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Chai

75.000

 

Cần Thơ

Phân đạm Phú Mỹ

Bao

298.000

 

 

Phân DAP nâu (TQ)

Bao

460.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả