Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Thuốc BVTV Basa 480ml (Nhật)

Chai

45.000

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

10.000

+2.500

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

13.600

+3.200

Bạc Liêu

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

380.000

 

 

Phân DAP Trung Quốc (hạt xanh, 50 kg/bao)

Bao

530.000

 

Nguồn: thitruonggiaca.com.vn