Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

An Giang

Palm 5H 1 kg (thuốc trừ sâu Fenobucarb)

Gói

8.501

 

 

Kasumin 2L 450ml (thuốc trừ bệnh Kasugamycin)

Chai

67.145

 

 

Platin 55EC 480cc (thuốc trừ cỏ Butachlor)

Chai

40.299

 

 

Phân Ure Trung Quốc

Kg

5.400

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.240

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

8.590

 

Hậu Giang

Phân Ure

Kg

8.000

 

 

Phân DAP

Kg

12.200

 

Đồng Nai

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.520

 

Đồng Tháp

Thuốc bảo vệ thực vật Basa (480ml)

Chai

46.000

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.600

 

 

Phân DAP Trung Quốc hạt xanh

Kg

9.200

 

 

Phân NPK Việt Nhật

Kg

9.000

 

 

Kali đỏ Nga

Kg

6.800

 

Nguồn: Thị trường giá cả