Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Long an

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

370.000

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Bao

510.000

 

 

Thuốc bảo vệ thực vật basa Nhật 480ml/chai

Chai

40.000

 

Trà Vinh

Phân Ure (Phú Mỹ)

Kg

8.000

 

 

DAP (Trung Quốc)

Kg

13.000

 

 

Basudin 10H

Kg

33.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả