Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Phân Ure Phú Mỹ

kg

8.500

+500

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

12.000

+2.200

Bạc Liêu

Phân Ure Phú Mỹ (bao 50 kg)

Bao

380.000

 

 

Phân DAP TQ (hạt xanh, 50 kg/bao)

Bao

530.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả