Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Cà Mau

Thuốc bảo vệ thực vật

Chai

75.000

Phân Ure (Cà mau)

Bao

350.000

Phân DAP Phú Mỹ

Bao

650.000

Cần Thơ

Thuốc bảo vệ thực vật Nhật

Chai

480.000

Phân đạm Phú Mỹ

Bao

380.000

Phân DAP nâu (Trung Quốc)

Bao

460.000

Nguồn: Thị trường giá cả