Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

 

Cần Thơ

Phân đạm Phú Mỹ

Bao

380.000

 

 

Phân DAP Nâu Trung Quốc

Bao

460.000

 

Cà mau

Phân Ure (Phú Mỹ)

Bao

350.000

 

 

Phân DAP Phú Mỹ

Bao

550.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả