Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Thuốc BVTV Basa 480ml (Nhật)

Chai

45.000

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

7.500

-2.500

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

11.000

-2.600

Bạc Liêu

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

330.000

-50.000

 

Phân DAP Trung Quốc (hạt xanh, 50 kg/bao)

Bao

515.000

-15.000

Long An

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

335.000

-5.000

 

Phân DAP Trung Quốc

Bao

470.000

-5.000

 

Thuốc bảo vệ thực vật Basa Nhật 480ml/chai

Chai

40.000

 

Trà Vinh

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

8.000

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

12.000

 

 

Basudin 10H

Kg

33.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả