Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Long An

Thuốc bảo vệ thực vật basa Nhật 480 ml/chai

Chai

40.000

 

 

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

380.000

+10.000

 

Phân DAP Trung Quốc

Bao

515.000

+5.000

Trà Vinh

Ure Phú Mỹ

Kg

8.000

 

 

DAP Trung Quốc

Kg

13.000

 

 

Basudin 10 H

Chai

33.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả