Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Long An

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

365.000

-20.000

 

Phân DAP Trung Quốc

Bao

500.000

-25.000

 

Thuốc bảo vệ thực vật Basa Nhật 480ml/chai

Chai

40.000

 

Trà Vinh

Ure Phú Mỹ

Kg

8.000

 

 

DAP Trung Quốc

kg

12.000

 

 

Basudin 10H

kg

33.000

 

An Giang

Thuốc bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Palm 5H 1 kg (thuốc trừ sâu Genobucarb)

Gói

8.501

 

 

Kasumin 2L 450ml (thuốc trừ bệnh Kasugamycin)

Chai

67.145

 

 

Platin 55EC 480cc(thuốc trừ cỏ Butachlor)

Chai

40.299

 

 

Phân Ure Trung Quốc

Kg

5.400

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.240

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

8.590

 

Hậu Giang

Thuốc bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Fuan

Chai

45.200

 

 

Tilt super

Chai

293.000

 

 

Phân Ure

Kg

8.000

 

 

Phân DAP

Kg

12.200

 

Đồng Nai

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.520

 

Đồng Tháp

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.600

 

 

Phân DAP Trung Quốc hạt xanh

Kg

9.200

 

 

Phân NPK Việt Nhật

Kg

9.000

 

 

Kali đỏ Nga

Kg

6.800

 

Nguồn: Thị trường giá cả